Úvod > Mechanizace Japonský topol > Řezačky na sklizeň štěpky

Japonský topol řezačky na slizeň štěpky

Téma dřeva jako energetické suroviny hraje čím dál důležitější roli, v neposlední řadě i kvůli nestálým cenám ropy poslední dobou. Kromě systému vytápění dřevními peletami, který je zajímavý hlavně pro soukromníky, se využívá především systém spalování dřevní štěpky, používaný k výrobě elektrické energie a tepla ve velkých zařízeních. Tato dřevní štěpka se získává buď z lesa nebo plantáží rychle rostoucích dřevin, založených na zemědělských plochách. Přednostně se k tomuto účelu pěstují rychle rostoucí druhy dřevin jako vrba nebo topol. Japonský topol se sklízí na štěpku (biomasu) jednou za 2-3 roky dle bonity půdy v dané oblasti a podle ročních srážek. Po dvou až třech letech mají kmeny výšku 6-8 metrů a průměr cca 4-8 cm. Výtěžnost z Ha je u různých odrůd uváděná v rozmezí za dva až tři roky cca 25-55 tun mokré štěpky (cca 45% vody). Výtěžnost se průběžně mění v závislosti na klimatických podmínkách v daných letech a podle počtu obmýtí (sklizeň). První sklizeň mívá zpravidla menší výnos, druhá, třetí a čtvrtá bývá nejsilnější a pátá, popř. šestá bývají zase o něco slabší a poté už se doporučuje z důvodu nerentability plantáž zlikvidovat.
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je sklizeň klasickou řezačkou na kukuřici Krone. Menší stromy s průměrem kmenu do 6-7 cm mohou tyto řezačky sklízet klasickými lištami na kukuřici bez zvláštních úprav. Na silnější porosty s kmeny cca 7-12 cm již potřebují speciální řezací hlavy. Ve slabším porostu (do 7cm) dokáže řezačka sklidit až 20 Ha za den.

Nový adaptér pro sklizeň dřevní hmoty WoodCut 1500 pro BiG X

Krona Woodcut 1500 ideální stroj na sklizeň topolové štěpkyKrone Woodcut 1500 ideální stroj na sklizeň topolové štěpkyPro sklizeň plantáží s rychle rostoucími dřevinami nabízí firma Krone inovativní a výkonný adaptér na zpracování dřevní štěpky WoodCut 1500 pro samojízdnou sklízecí řezačku BiG X. Při tomto způsobu sklizně na plantáži se v jednom pracovním kroku přímo na ploše sklízí porost ve dvou řadách; řezačka zpracovává stromky v řadách na dřevní štěpku třídy G30 a nakládá ji na souběžně jedoucí soupravu k odvozu. Aby sklizňové stroje měly dostatek místa pro průjezd, měly by být dvojice řádků zakládány s rozestupem 75cm a ve vzdálenostech nejméně 150 až 180cm od sebe.

Pomocí WoodCut je možné sklízet kmeny o síle od cca. 10 až do 150 mm při pojezdové rychlosti od 6 do 8 km/h. Z toho vyplývá plošný výkon až jeden hektar za hodinu, což odpovídá výtěžku až 250 m³ vlhké pořezané hmoty. Při meziřádkové vzdálenosti 65 cm vyroste na jednom hektaru cca. 13.000 až 17.000 stromů s přírůstkem 10 až 17 tun suché hmoty ročně, podle druhu. Sklizeň na plantážích s rychlým obrostem probíhá ve středoevropských podmínkách cca. jednou za tři roky, celková doba využití přitom činí 15 až 18 let.
V případě zájmu o výše uvedenou zemědělskou techniku a další informace ke kompletnímu sortimentu, kontaktujte prosím odborníka z firmy Vobosystém Ing. Petra Hladíka na tel.: +420 608 324 474 nebo na email: phladik@volny.cz


Řezačka od firmy Ny Vraa Bioenergy

Řezačka od firmy Ny Vraa Bioenergy pro sklizeň a zpracování RRD na štěpku. Vyrábí se v jednořádkovém a dvouřádkovém provedení.

Dvouřádkové provedení s kapacitou 25 tun, velikost štěpky 12 mm (2-22), má 2 rotory a 20 nožů, doporučený výkon traktoru 80-150 HP, 540 ot./min.

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool