mini cup vape rolex centered on the introduction of ultra-thin mechanised components. Ekonomika pěstování - Japonský topol - Energie s čistým srdcem
Úvod > Ekonomika pěstování

Japonský topol ekonomika pěstování

Finanční náročnost vytápění rodinného domu podle druhu paliva

Porovnání nákladů na vytápění klasického rodinného domu (cca 100m2) za jednu sezónu dle jednotlivých druhů paliva

Typ využitého paliva pro vytápění

Náklady na jednu sezónu v Kč (cca)

Japonský topol využitý na dřevoplyn

4200,-

Japonský topol spálený klasicky

5000,-

Dřevo

13900,-

Dřevní štěpka

16000,-

Hnědé uhlí

20200,-

Dřevěné pelety

21900,-

Tepelné čerpadlo

22800,-

Dřevěné brikety

24400,-

Černé uhlí 

25200,-

Centrální vytápění

32700,-

Koks

35200,-

Zemní plyn

36600,-

Elektřina-akumulační kamna

51800,-

Elektřina-přímotop

63100,-

Orientační tabulka (2012)

Výtěžnost Japonského topolu

Výnosy Japonského topolu při pěstování na dřevní štěpku (biomasu) a na dřevo při vlhkosti cca 45-55% (plantáž na štěpku 12 let, plantáž na dřevo 25 let)
  Předpokládané sklizně každý druhý rok Průměr za rok Průměr na sklizeň
Sklizeň 1 2 3 4 5 6
Výnos v tunách na hektar 25 30 45 50 35 20 17,8 34,16
Výnos v plm na hektar     350     400 62,5 375,0

Roční výtěžnost energetických plodin

Roční výtěžnost biomasy na 1 ha (tun sušiny, optimální stanoviště) 
Klasický les  Obilná sláma  Energetické obilí  Šťovík (Uteuša)  Klony Vrb  Klony Jap. topolu 
3 5 13 18 22 12-16

Porovnání spalného tepla

Porovnání spalného tepla  topných surovin nejčastěji využívaných v České republice   /MJ/Kg/ 
Lesní štěpka 60% Lesní štěpka 20% Topolová štěpka 20% Vrbová štěpka 20% Řepková sláma Hnědé uhlí Černé uhlí Zemní plyn
9.2 14,3 18,7-19,2 18,5 17,5 14,5-16,5 28 33,5

Zde je porovnání objemové hmotnosti a výhřevnosti nejrozšířenějších dřevin v České republice.

Druh paliva  Objemová hmotnost sušiny (kg/m3) Uvažovaná vlhkost paliva 25% 
Objemová hmotnost (kg/prm)  Výhřevnost 
(MJ/kg)  (MJ/prm) 
Jedle  430 575 14 8 050
Borovice  510 680 13,6 9 248
Bříza  585 780 13,5 10 530
Dub  630 840 13,2 11 088
Smrk  430 575 13,1 7 533
Olše  480 640 12,9 8 256
Vrba  500 665 12,8 8 512
Akát  700 930 12,7 11 811
Jasan  650 865 12,7 10 986
Buk  650 865 12,5 10 813
Topol  400 530 12,3 6 519
Habr  680 905 12,1 10 951

Vliv vlhkosti na výhřevnost

Vliv vlhkosti dřeva na výhřevnost a měrnou hmotnost měkkého dřeva (Jap. Topolu, smrku atd.)
Vlhkost(Obsah vody)[%] Výhřevnost [MJ/kg] Objemová hmotnost [kg/m3]
0 18,6 355
10 16,4 375
20 14,3 400
30 12,2 425
40 10,1 450
50 8,1 530

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool