Úvod > Naše nabídka Japonský topol > Japonský topol - kvalitní sadba

Japonský topol kvalitní certifikovaná sadba

Na trhu se v současné době objevuje mnoho prodejců, kteří nabízí ve většině případů levnou sadbu z pochybných zdrojů. Kvalitní sadba s bezvadným genofondem nenapadená žádnou chorobou ani škůdcem je přitom jedním z nejdůležitějších bodů, které rozhodují o úspěchu pěstování Japonských topolů a zdravém vývoji celé plantáže. Velice často se na na nás obracejí zákazníci, kteří výběr kvalitní sadby podcenili a mají velké problémy s rychlostí růstu, nadměrným větvením atd. Často se nakonec rozhodnou celou plantáž zaorat a založí novou plantáž s kvalitní sadbou a podle správného pěstebního postupu. Tento postup je však poměrně ,,drahý" a hlavně jím pěstitel ztratí několik let. Proto vám zde popíšeme základní body, na které byste se měli při výběru sadby Japonského topolu soustředit a zároveň poukážeme na důvody, proč byste měli sadbu zakoupit od naší farmy Japonský topol Energie s čistým srdcem.

Japonský topol sadba

Výběr sadby při zakládání našich matečnicových plantáží

Před založením našich matečnicových plantáží jsme si velice pečlivě vybírali zdroj sadby. Jedním z důležitých parametrů při výběru sadby byl důvěryhodný pěstitel s letitou praxí, jehož matečnicové plantáže jsou vzorově ošetřovány pod dohledem Rostlinolékařské správy (zda má pěstitel doklad, že je jeho plantáž naprosto zdravá  a není napadena žádnou chorobou nebo škůdcem). Dalším parametrem bylo, aby námi zakoupená sadba byla z co nejmladší generace množených klonů, aby měla co nejkvalitnější genofond. Proto je sadba z našich matečnicových plantáží z pohledu kvality genetické informace co nejčerstvější.

Plantáž Japonských topolů

Zakládání a ošetřování našich matečnicových plantáží

Při zakládání našich matečnicových plantáží jsme dodržovali postup, který používají renomované pěstitelské stanice již desítky let. Na první pohled se může zdát, že způsob založení a ošetřování plantáže nemá na kvalitu sadby vliv, ale to je omyl. Pokud je plantáž před výsadbou zoraná, pak řízky rychleji a snadno klíčí a zapouští hluboko kořeny. Díky tomu rostlina velice rychle vzrůstá a letorost je silný a vzpřímený. Také,  když se plantáž trvale udržuje bez plevelů, topolům nic nekonkuruje a mohou naplno růst (neživoří). Pokud může rostlina růst naplno, je také mnohem méně náchylná vůči napadení chorobami a škůdci, letorosty jsou silné a zdravé a při zasazení jsou plně životaschopné.

Příprava a uskladnění sadby

Námi připravovaná sadba je tříděna a krácena pouze z těch nejkvalitnějších terminálních letorostů (v žádném případě nekrátíme sadbu z větví). Káždá část stromu má pochopitelně odlišnou genetickou informaci a pokud zasadíte sadbu z nakrácených větví, tak sadba neroste správně, nadměrně se větví atd. Sadbu připravujeme v období vegetačního klidu, v optimálním případě zmrzlou, řízky jsou po nakrácení označeny zvýrazňovací barvou, která usnadňuje orientaci při výsadbě. Řízky také balíme (při množství nad 300 ks) do prodyšných pytlů, což udržuje sadbu během uskladnění v dobré kondici a před výsadbou se v nich dá sadba pohodlně namáčet. Takto připravenou sadbu uskladňujeme až do expedice v temném, chlazeném a správně větraném skladu.

Sadba japonského topolu - levné palivové dřevo

Certifikace sadby a pečeť kvality

Důležitým bodem při výběru sadby je nákup od pěstitele, který nabízí tzv. certifikovanou sadbu. Certifikát uděluje Státní Rostlinolékařská správa poté, co v průběhu roku plantáž několikrát zkontroluje. Kontrola spočívá v podrobné systematické prohlídce plantáží, testování vzorků a detekci potencionálních škůdců a chorob. Plantáže, které nejsou pod dozorem Rostlinolékařské správy, mohou být napadany nebezpečnými chorobami jako např. Melampsora medusae a pokud byste si tuto chorobu zavlekli na svou plantáž, museli byste jí úplně zlikvidovat. Proto je certifikovaná sadba tak důležitá a ke každé zakázce od nás dostanete i pečeť kvality.

Expedice sadby

Naše sadba je expedována těsně před termínem výsadby a to prostřednictvím přepravní služby PPL, naší dopravou nebo si sadbu může zákazník vyzvednout přímo u nás na farmě. V případě přepravy zásilkovou službou je sadba vždy odesílána pouze v pondělí až čtvrtek a vždy je do druhého dne u zákazníka. V pátek se tedy neexpeduje, aby sadba nestrávila víkend v neklimatizovaném skladu.

Poradenský servis

Součástí naší nabídky kvalitní sadby je i poradenský servis, který nabízíme našim zákazníkům po celou dobu životnosti jejich plantáží. Poradenský sevis poskytujeme v podobě průběžné kontroly plantáží, obesíláním zákazníků v průběhu roku s připomínkami na co nemají pěstitelé v průběhu roku zapomenout. Samozřejmostí je také průběžná telefonní a emailová komunikace. Pro naše zákazníky také pořádáme odborné semináře a školení.

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool