Úvod > Využití Japonského topolu > Palivové dříví

Japonský topol palivové dříví

Suché topolové dřevo, levné vytápění

Levné palivové dříví, které si může vypěstovat prakticky každý kdekoli na jakékoli záhumence. Na Japonský topol je nahlíženo podobně

Palivové dřevo z Japonského topolu

jako na travní porost, takže při menších plochách nemusíte shánět žádná povolení a to ani při kácení.

  • Sadba - pro sadbu Japonského topolu na palivové dříví se nejčastěji používá spon 250 - 300 cm řady od sebe a 150 - 200 cm stromy v řadách to znamená cca 1800 - 3000 ks/Levné palivové dříví z Japonského topoluha. V Čechách již bylo odzkoušeno mnoho různých sponů a převážně mnohem hustších, ale vesměs s negativním výsledkem, neboť každý strom potřebuje určitý životní prostor (světlo, vláhu a živiny) a v případě, že ho nemá, tak z něj vyrostou jen dlouhé slabé tyče.
  • Výtěžnost - japonský topol po pěti letech dorůstá průměru cca 15 - 20 cm (měřeno metr od země) a výšky 12 - 18 metrů.

  • Soběstačnost - při produkci cca 300 plm palivového dříví z jednoho hektaru za pět let stačí, když osadíte postupně během pěti let půl hektaru. Po pěti letech byste mohli z této plochy každý rok sklidit cca 30 plm, což bohatě pokryje roční spotřebu dříví průměrného rodinného domu

  • Kácení - topoly doporučujeme kácet v době vegetačního klidu, kdy je obsah vody v dřevní hmotě nejnižší.

  • Pařez obrůstá - vzhledem k tomu, že uříznutý pařez opět začne obrůstat, tak tuto plantáž můžete využívat bez nutnosti nové výsadby cca 20 - 25 let.

  • Výhřevnost - Japonského topolu je na tunu sušiny obdobná jako u hnědého uhlí a jen nepatrně menší než u smrkového drěva.

Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool