Úvod > Využití Japonského topolu > Biomasa - dřevní štěpka

Japonský topol biomasa - dřevní štěpkaJaponský topol na štěpku, biomasu

Využití Japonského topolu na výrobu biomasy je v současné době nejrozšířenější způsob. Při ročním přírůstku 10 -Biomasa - dřevní štěpka 20 tun hmoty na hektar (při cca 50% vlhkosti), patří k nejvýnosnějším plodinám , které lze pěstovat v našich klimatických podmínkách.
  • Obnovitelný zdroj - topení biomasou z obnovitelných zdrojů začíná být trendem dnešní doby, vzhledem k zvyšujícím se cenám ostatních paliv a postupným vytěžováním uhelných dolů.
  • Sadba - na produkci biomasy se vysazuje cca 6600 kusů rostlin na Ha ve sponu 300 x 50 cm, řady od sebe 300 cm a rostliny v řadách od sebe 50 cm.
  • Sklizeň - japonský topol se sklízí převážně v zimě, kdy je vlhkost v hmotě co nejnižší cca 45-55%.
  • Pařez obrůstá - vzhledem k tomu, že uříznutý pařez opět začne obrůstat, tak tuto plantáž můžete využívat bez nutnosti nové výsadby cca 12 - 15 let.
  • Odbyt - hlavní odběratelé biomasy jsou v současné době tepelné elektrárny a teplárny, ale začínají se pomalu objevovat menší výtopny činžovních i rodinných domů.
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool