Úvod > Dotace a dotační tituly > Postup při založení plantáže

Japonský topol postup při založení plantáže rychle rostoucích dřevin

Založení plantáže rychle rostoucích dřevin, je poměrně jednoduché a po pečlivé přípravě to dakáže prakticky každý. Je ale velice důležité zvážit a promyslet jednotlivé kroky. Zde Vám nastíníme základní kroky, jak by jste přibližně měli postupovat, když se rozhodnete pěstovat Japonské topoly. 

  • LEAD Technologies Inc. V1.01Projekt na založení plantáže rychle rostoucích dřevinRozhodnutí: že budu pěstovat Projekt na pěstování rychle rostoucích dřevin,sadba Japonského topoluProjekt na pěstování rychle rostoucích dřevin, jednoletá plantážProjekt na pěstování rychle rostoucích dřevin, dvouletá plantáž Japonských topolůJaponské topoly, zde je potřeba zvážit několik věcí, za jakým účelem chci Japonské topoly japonsky-topol-palivove-drevo.jpgpěstovat a v jakém rozsahu, jaké mám zkušenosti se zemědělstvím a jakou mám dostupnou techniku. Z jaké jsem lokality a jaká je zde dostupnost pozemků. V neposlední řadě je důležitá i ekonomika celého projektu nebo jen dobrý pocit z toho že si sám mohu v poměrně krátké době vypěstovat vlastní stromy.
  • Výběr správné lokality: výběr lokality pro založení plantáže. Při výběru je velice důležité dbát na tyto základní podmínky. Dvě hlavní priority jsou přísun vody (optimální je 500-700 mm srážek za rok) a slunečního světla, dále pak nadmořská výška do 700 m nad mořem, úrodnost půdy, zde samozřejmě platí, že čím úrodnější půda, tím vyšší přírůstky, ale Japonský topol dokáže růst i v poměrně chudých půdách pokud má dostatek vláhy a světla.
  • Vhodnost pozemku: zjištění na místním úřadu životního prostředí zda pozemky na nichž by jste chtěli pěstovat Japonské topoly nejsou součástí některého biokoridoru a zda je na nich možné Japonské topoly vysadit.
  • Získání pozemků: pozemky můžete mít vlastní nebo v dlouhodobém pronájmu na 15-25 let dle způsobu využití. Pokud máte pozemky vlastní a pronajali jste je někomu jinému a chtěli by jste na nich hospodařit, musíte nejpozději do 30.9. daného roku předat nájemci výpověď. Od tohoto data běží nájemci dle zákona roční výpovědní lhůta. Pokud podáte výpověď po 1.10. daného roku, tak roční výpovědní lhůta běží od října dalšího roku.
  • Vypracování projektu: jednoduchý projekt předložen na místním úřadu životního prostředí. projekt musí obsahovat stručný popis Vašeho záměru, co chcete pěstovat - jakou odrůdu, kde chcete pěstovat – na jaké parcele, v jakém sponu a s jakou dobou obmýtí. K tomuto projektu je také nutné přiložit výkres parcely a na něm situovanou plantáž.
  • Realizace projektu: po schválení na životním prostředí již můžete začít s realizací projektu, je důležíté si včas zajistit požadovanou sadbu v dostatečném množství.
  • Před samotnou sadbou: před sadbou doporučujeme pozemek co nejlépe odplevelit, neboť plevely jsou v prvních dvou letech největším nepřítelem Japonských topolů.
  • Sadba: sadba se provádí na menších plochách ručně a na větší ploše nad 3 ha strojní sazečkou
  • Dotace: pokud chcete získat na Japonské topoly dotace, je to poměrně jednoduché, neboť se na Japonské topoly a ostatní rychle rostoucí dřeviny pohlíží jako na zemědělskou plodinu, jako je kukuřice nebo řepka a tudíž můžete snadno získat klasické dotace na plochu a pěstování. Zde je pouze nutné v LPISU provézt změnu kultury z titulu orná půda (R) na okrasné dřeviny (OD). Pro příští rok bude možné získat i dotace na založení plantáže. Podrobné informace o dotačním programu na pěstování Japonských topolů, naleznete v sekci Dotace.
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool