Úvod > Jak pěstovat Japonský topol > Mulčování diskování plantáže

Japonský topol likvidace plevelů

Diskování plantáží Japonských topolůMulčování plantáží Japonských topolů

Likvidace vzrostlých plevelů v prvních dvou letech růstu je nejdůležitější pěče při pěstování Japonských topolů. Nadzemní část plevelů bere rostlinám velice důležité sluneční světlo , bez něhož topol i při dobrém přísunu živin a vláhy, chřadne a v horším případě úplně odumře. Podzemní část plevelů navíc ubírá kořenům topolu prostor, vláhu a živiny.

  • Mulčování - likvidovat plevely můžete několika způsoby, nejpoužívanější způsov je mulčování pomocí různých typů mulčovačů. Lze použít všechny typy mulčovačů - řetízkové, kladívkové i nožové.
  • Diskování - nejosvědčenejší způsob likvidace plevelů  je diskování nebo kultivátorování. Tímto způsobem se jednak zlikvidují plevely, provzdušní se půda a také se výrazně usnadní vstřebávání vody. 
  • Sekání -  o něco náročnější je likvidace plevelů pomocí sekačky, plevely nejsou dostatečně oslabeny a sekat se proto musí o něco častěji než mulčovat, navíc plevel neustále roste a topolům nadále ubírá živiny a vláhu a proto tento způsob již vůbec nedoporučujeme.
  • Chemická likvidace -  likvidace  plevelů pomocí herbicidů je poměrně složitá, neboť Japonský topol je poměrně choulostivý na většinu herbicidů. Přesto lze tuto metodu s úspěchem použít. Herbicid Stomp se aplikuje okamžitě po zasázení řízků, dříve než vyraší první lístky. Tento herbicit zásadně zbrzdí klíčení a růst plevelů a dá topolům cca dva měsíce náskok. Dalším osvědčeným herbicidem je Fusilaide, ten likviduje jednoděložné plevely, jako trávu a pýr.   
Tvorba internetových obchodů a www stránek - Abcool